Friday, 25 November 2011

Prof Sahib SIngh about Zafrnama, Bachitar Natak, Akal Ustat

ਪ੍ਰੋਫ਼ੇਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਤ ਦਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਓਹਨਾ ਦੇ ਲਿਖੇ ਇਹ ਲੇਖ ਹਨ | ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਓਹਨਾ ਨੇ ਬਚਿਤਰ ਨਾਟਕ, ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਰਚਿਆ ਦਸਿਆ ਹੈ |  ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਹੇਤਲੇ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਗੋਹ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ| 


ਅਦੁਤੀ ਯੋਧਾ ਲੇਖ ਵਿਚ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਅਤੇ ਬਚਿਤਰ ਨਾਟਕ ਦੀ ਉਧਾਰਨਾ
ਆਦਰਸ਼ਕ ਜੀਵਨ ਲੇਖ ਵਿਚ ਬਚਿਤਰ ਨਾਟਕ ਤੇ ਚੰਡੀ ਚਰਿਤਰ ਦੀਆਂ ਉਧਾਰਨਾ:


ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਵਿਚ ਬਚਿਤਰ ਨਾਟਕ ਤੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਦੀਆਂ ਉਧਾਰਨਾ:


ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਣ ਵਿਚ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਦੀਆਂ ਉਧਾਰਨਾ:
ਤਿਆਗ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਦੀਆਂ ਉਧਾਰਨਾ:No comments:

Post a Comment